English

Sound Detecting and Ranging


För att veta om en vindkraftsinvestering är lönsam så krävs en noggrann vindmätning. Oavsett om det gäller en vindmätning för en storskalig vindkraftspark, för mindre projekt, eller om du bara vill ”vindvärdera” din mark är SoDAR en bra och ekonomisk lösning.

SoDARutrustningen skickar ut ljudsignaler i olika frekvenser och kan på det viset mäta vindstyrka, turbulens och vindriktning.

Vid vindmätning med SoDAR kan man enkelt och prisvärt göra en vindvärdering av vindresurserna på platsen och därmed få reda på om det är lönsamt att gå vidare med projektering.

Läs mer i vårt produktblad.